/Files/images/novini/faq_ibank.png /Files/images/novini/2420226.jpg


Які документи необхідно готувати для вступу до дошкільного закладу?

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому в дошкільні навчальні заклади м. Харкова.
У разі встановлення батькам або особам, які їх замінюють, статусу заявки "Отримано направлення" необхідно упродовж 30 календарних днів подати завідувачу дошкільного навчального закладу:
 • медична довідка Форма – 086-1/о, карта профілактичних щеплень, завірені печаткою та підписом завідувача ДШВ поліклініки;
 • оригінал та копія свідоцтва про народження дитини;
 • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) одного з батьків дитини (для дітей пільгового контингенту);
 • направлення до ДНЗ від Управління освіти з електронної черги;
 • заява батьків про зарахування дитини.

/Files/images/lineyki/403.gif

Як і коли формуються групи в дошкільному закладі?

Групи в ДНЗформуються на 1 вересня, тобто на початок навчального року.
Діти приймаються з 2-річного віку.
Групи формуються за віком:
Ясельні:3-ій рік життя (групи раннього віку).
Дошкільні:4-ий рік життя (групи молодшого дошкільного віку);5-ий рік життя (групи молодшого дошкільного віку);6-ий рік життя (групи старшого дошкільного віку).
Як виняток, ясельні групи починають формуватися з серпня, з метою полегшення адаптації дітей до умов перебування в дошкільному закладі.

/Files/images/lineyki/403.gif

Як же зареєструватися до єдиної комп’ютерної бази даних?

Для цього необхідно пройти реєстрацію та заповнити форму у розділі «Мої заявки» насайті https://reg.isuo.org/. Далі можна відслідковувати статус поданої заявки і стежити за просуванням черги. Крім того, є можливість переглянути інформацію про нормативну наповнюваність, про черги в дошкільні установи, дізнатися всю необхідну інформацію про всі дитячі садки нашого міста.

Подавати заявку можна лише в один дошкільний навчальний заклад.

Для підтвердження інформації, зазначеної в заяві,необхідно протягом 10 робочих днівз дня подання заяви звернутися до відповідальної особи в районному Управлінні освітиі з оригіналами документів (свідоцтво про народження дитини, документ, що підтверджує наявність пільг). Якщо заповнена Вами форма заяви за змістом не буде відповідати оригіналам документів, Вашу заяву буде анульовано. Якщо інформація, зазначена в заяві, підтверджена документами, то дитина отримує постійну реєстрацію в електронній черзі за первісною датою подання заяви в електронному вигляді.

Якщо ви вже вибрали садочок, то для надання заявки в електронну чергу потрібно:

1. Перейти на сайт «Електронна черга в дошкільні навчальні заклади» https://reg.isuo.org/
2. Ознайомитись з Інструкцією щодо електронної реєстрації для батьків.
3. Обрати один дошкільний заклад, в який бажали б оформити дитину.
4. Надати заявку відповідно до Інструкції.
5. Протягом 10 днів принести документи (копія свідоцтва про народження дитини, документ про наявність пільг на влаштування дитини) до районного Управління освіти для перевірки даних. Тільки тоді заявка буде поставлена у електронну чергу.
При необхідності, обраний ДНЗ можна змінити, звернувшись до відповідальної особи у районному Управлінні освіти. Подача в електронному вигляді заяви забезпечить попередню реєстрацію дитини в електронній черзі до дитячого садочка з визначенням дати постановки на облік, яка є основою формування черговості.
/Files/images/lineyki/403.gif

Який порядок відрахування дитини з дошкільного навчального закладу? Чи має право керівник закладу відрахувати дитину за несплату батьками плати за харчування?

Порядок прийому, відрахування та збереження за дитиною місця у дошкільному навчальному закладі визначено Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305, де, зокрема, зазначено, що відрахування дитини з дошкільного навчального закладу державної та комунальної форми власності може здійснюватись:
- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
Але адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

/Files/images/lineyki/403.gif

Чи потрібна медична довідка після кількаденної відсутності дитини в дитячому садку?

Відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693
Після перенесеного інфекційного захворювання приймання дітей до дошкільного навчального закладу дозволяється лише за наявності медичної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебувала під медичним наглядом. Діти після тимчасової відсутності у дошкільному навчальному закладі з інших причин приймаються без медичних довідок, за умови відсутності явних ознак захворювання.
/Files/images/lineyki/403.gif

Якими є грошові норми харчування вихованців ДНЗ?

Відповідно до Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.12.2020 № 772 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2021 році" вартість харчування дітей у КЗ "ДНЗ № 27" з 01.01.2021 становить:

- вікова група від 1-го до 3-х років – 30,00 грн.(з розрахунку: 12,00 грн –бюджетні кошти, 18,00 грн – батьківська плата);

- вікова група від 3-х до 6-ти (7-ми) років – 35,00 грн.(з розрахунку: 14,00 грн – бюджетні кошти, 21,00 грн – батьківська плата).

.Батьківська плата за харчування дітей у дитячих садках міста у відсотковому співвідношенні залишається на рівні минулого року – 60 %, бюджетні кошти – 40 %.

– вікова група з 1-го до 3-х років групах – 25,00 грн. (з розрахунку: 10,00 грн. – бюджетні кошти та 15,00 грн. – батьківська плата);

- вікова група з 3-х до 6-ти (7-ми) років - 30,00грн. (з розрахунку: 12,00 грн. – бюджетні кошти та 18,60 грн. – батьківська плата)

Відповідно до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.12.2020 № 772 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м.Харкова у 2021 році" від плати за харчування звільняються діти учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил)

Пільги для інших категорій вихованців зберігаються і надалі відповідно до наданих документів
/Files/images/lineyki/403.gif

Які категорії вихованців можуть користуватися пільгами на харчування?

На підставі Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах пільгами на харчування користуються наступні категорії дітей:
 • діти-сироти та діти, що позбавлені батьківського піклування;
 • діти із сімей, сукупний дохід в яких на кожного члена за попередній квартал не перевищив рівня прожиткового мінімуму;
 • діти-інваліди;
 • діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;
 • 50% від вартості діти із багатодітних сімей, у яких троє і більше дітей.
Для оформлення пільги на харчування необхідно надати наступні документи:
Діти з малозабезпечених сімей
 • Довідка з Управління праці та соціального захисту населення (оригінал) - 1 шт. (поновлюється 1 раз у півроку)
 • Ксерокопія свідоцтва про народження дитини - 1 шт.
 • Довідка форма № 3 - 1 шт.
Діти-сироти (опікуни)
 • Ксерокопія свідоцтва про народження дитини - 1 шт.
 • Ксерокопія рішення суду про опікунство - 1 шт.
Діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС:
 • Ксерокопія свідоцтва про народження дитини;
 • Ксерокопія свідоцтва потерпілого від наслідків аварії на ЧАЕС;
 • Довідка про склад сім'ї.
Діти з багатодітних сімей (троє і більше дітей віком до 18 років) (оплата за харчування 50 %)
 • Ксерокопія свідоцтв про народження всіх дітей - по 1 шт.
 • Ксерокопія посвідчення багатодітної сім'ї - 1 шт.
 • Довідка форма № 3 - 1 шт.
Для одиноких матерів пільги Законом не передбачені.
Документи подаються при зарахуванні дитини в дитячий садок або на момент встановлення пільг. Пільга встановлюється з моменту подачі всіх документів.
Питання щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах регламентовано:
 • статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. №2628-ІІІ (із змінами);
 • статтею 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» ( зі змінами)
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» від 26.08.2002р. № 1243 (із змінами);
 • Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 р.
 • Прийнято рішення, що з 01.01.2018 року безкоштовне харчування в закладах дошкільної освіти отримають діти участників АТО
Відповідно до пункту 2.5 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 р. № 667 звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів (довідок про сукупний дохід кожного члена сім'ї за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів, і довідки про склад сім'ї, виданої житлово-комунальними організаціями тощо.
Пунктом 2.10 Порядку № 667 встановлено, що з осіб, які мають право на пільги, але не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в повному обсязі, без урахування пільг.
/Files/images/lineyki/линия городок.gif
Кiлькiсть переглядiв: 220